REHAU

REHAU to niemiecki koncern chemiczny powstaA�y w 1948 roku. ZaA�oA?ycielem i jedynym wA�aA�cicielem do dnia dzisiejszego jest Pan Helmut Wagner. PrzedsiA�biorstwo zatrudnia dziA� ponad 12.000 osA?b w 40 zakA�adach produkcyjnych i ponad 100 biurach sprzedaA?y na caA�ym A�wiecie. Koncern produkuje artykuA�y z tworzyw polimerycznych dla rA?A?nych gaA�A�zi przemysA�u, miA�dzy innymi dla medycyny, przemysA�u samochodowego, sieci kanalizacji zewnA� check rates document trznych i wewnA�trznych, stolarki otworowej. Ponad 40-letnie doA�wiadczenie ugruntowaA�o wiodA�cA� pozycjA� firmy wA�rA?d producentA?w systemA?w profili okiennych.

REHAU w Polsce to:
  • wA�asny zakA�ad produkcji profili okiennych w Asremie z centralnym magazynem
  • 3 regionalne biura sprzedaA?y (PoznaA�, MikoA�A?w, Warszawa) z magazynami podrA�cznymi
  • wA�asny dziaA� techniczny z laboratorium badawczym
  • ponad 230 producentA?w stolarki okiennej

WiA�cej informacji: www.rehau.pl


ALIPLAST

Firma Aliplast powstaA�a w 2002 roku przy udziale belgijskiego koncernu Aliplast, ktA?ry od 1984 roku zajmuje siA� produkcjA� systemA?w aluminiowych. W wyniku zawiA�zania spA?A�ki powstaA�a w Polsce sieA� dystrybucji oraz linia produkcyjna systemA?w aluminiowych Aliplast.

Od poczA�tku swojej dziaA�alnoA�ci polski Aliplast postawiA� na ekspansywny rozwA?j, przy jednoczesnym zachowaniu najwyA?szej jakoA�ci oferowanego produktu oraz opracowywania nowych rozwiA�zaA� w systemach profili aluminiowych. Na poczA�tku swej dziaA�alnoA�ci Aliplast zatrudniaA� 15 osA?b, obecnie w firmie pracuje 90 pracownikA?w. Dynamika sprzedaA?y, zwiA�kszajA�ca siA� wciA�A? lista odbiorcA?w z Polski, a takA?e Europy zostaA�y zauwaA?one na rynku. Aliplast jest laureatem wielu wyrA?A?nieA� i nagrA?d przyznanych przez organizacje branA?owe i biznesowe.

WiA�cej informacji: www.aliplast.pl

MACO

MACO w 1997 roku A�wiA�towaA�o swoje 50 urodziny. Firma posiada cztery zakA�ady produkcyjne i zatrudnia ponad 2 tysiA�ce pracownikA?w w caA�ej Europie.

Program produkcji skA�ada siA� gA�A?wnie z okuA� rozwiernych, rozwierno-uchylnych, okuA� do okien angielskich i klamek.

Maco Polska zostaA�o zaA�oA?one w 1998 roku.

WiA�cej informacji: www.maco.pl

TERMOIZOL

TERMOIZOL jest producentem szyb zespolonych rA?A?nego atorvastatin. przeznaczenia.

Potwierdzeniem jakoA�ci produktA?w jest certyfikat na znak bezpieczeA�stwa „B” ISC w Warszawie przyznany w 1995 roku i aktualizowany.

WiA�cej informacji: www.termoizol.elblag.pl


ROTO

ROTO zostaA�a zaA�oA?ona przez Willhelma Franka w roku 1935 w Stuttgarcie w Niemczech.
ROTO jest obecnie liderem technologii budowlanych, jednym z wiodA�cych na A�wiecie producentA?w okien dachowych i schodA?w strychowych.

Grupa ROTO FRANK AG posiada zakA�ady produkcyjne w Niemczech, Austrii, Francji, na WA�grzech, SA�owacji, w Polsce, USA oraz blisko 80 przedstawicielstw handlowych w trzydziestu dziewiA�ciu krajach A�wiata.Dwa dziaA�y: okucia do okien i okna dachowe majA� na niemal wszystkich najwiA�kszych rynkach A�wiata przedstawicielstwa handlowe w postaci wA�asnych biur lub sA� obecne poprzez wspA?A�pracA� z partnerami handlowymi.

KapitaA� zakA�adowy ROTO FRANK AG wynosi 25 milionA?w euro.

Firma ROTO-Frank istnieje w Polsce w postaci dwA?ch wyraA?nie wyodrA�bnionych dziaA�A?w:
  • okucia budowlane
  • okna dachowe i schody skA�adane

WiA�cej informacji: www.roto.pl